Tillfällig störning mot molnet

Just nu har det uppkommit störningar på våran molnlagringstjänst. Vi felsöker och löser det så fort som möjligt.

Har du någon deklaration som du ändå vill jobba med kan du jobba lokalt (du loggar alltså ut ur molnet om du blir automatiskt inloggad).
Har du redan påbörjat att jobba med din fil så kan du öppna en säkerhetskopia som skapa automatiskt var femte minut.

Gå till Öppna
Välj mappen Intern säkerhetskopiering
Leta reda på mappen för din klients organisationsnummer
Öppna den fil du önskar jobba med och välj Spara som för att lagra den i den lokala deklarationsmappen.

När tjänsten fungerar fullt ut igen kan du kopiera upp deklarationen till molnet.