Ny version (2019.4.102) finns att hämta

Denna version innehåller endast förbättringar vid överföring från BL Bokslut. För att detta ska få effekt behöver du version 2019.3.102 av BL Bokslut