Nu finns version 2019.2.101 att hämta

I denna version har vi lagt in en funktion för dig som lagrar dina deklarationer i molnet. Du kan från och med nu infoga dokument direkt i deklarationen. Det kan vara exempelvis PDF filer såsom inskannade avräkningsnotor eller kanske Inkomstdeklarationen som fåtts via digital brevlåda. Du kan infoga även andra filer såsom excel, word eller sie-filer. Alla filer lagras då i molnet i din deklarationsfil.

Vi har även i den här versionen ändrat så att vi föreslår 0,36 i schablonränta för att beräkna den fiktiva intäkten på ingående periodiseringsfonder. Har du redan påbörjat eller lämnat in en deklaration i version 2019.1.101 ändrar vi inte räntan utan då måste du själv ändra från 0,37 till 0,36 om du önskar det.