Nästa version kommer på måndag 20 dec

Under måndag den 20 december lägger vi ut  version 2021.3.101 av BL Skatt för nedladdning.

I den är alla blanketter för period 4 fastställda och exporterbara via SRU/filöverföring.

Skatteverket öppnar mottaget av dessa SRU-filer den 7 januari 2022.