Möjlighet att importera filöverförda NE-värden till E-tjänsten INK1

Skatteverket har idag (2020-04-23) kontaktat oss och berättat om en nyhet i deras E-tjänst Inkomstdeklaration 1. Nu finns möjlighet att hämta belopp till INK1 från filöverförd NE!  Nya funktionen innebär att att om NE-blanketten filöverförs till Skatteverket så kan klienten själv ”Hämta belopp” till sin INK1 på e-tjänsten för Inkomstdeklaration 1. Det enda som är lite ologiskt enligt vår mening är att klienten inne i sin deklaration ska Ta bort bilaga NE för att komma åt den här Hämta-knappen. 

Skatteverket har gjort en tydlig instruktion på hur den som är inne i E-tjänsten Inkomstdeklaration 1 ska göra.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/inkomstdeklaration/enskildnaringsverksamhet/dusomharbyrahjalpmednebilagan.4.361dc8c15312eff6fd10e22.html

Titta gärna igenom den och du kan med fördel maila den till den som ska logga in på sin E-tjänst Inkomstdeklaration 1 och hämta belopp till INK1 från filöverförd NE.
(Den enda siffra som INTE kommer in då man hämtar belopp är 10.6 Underlag för Särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda.)