Lämna INK1 digitalt senast 18 juni!

Så här skriver nu Skatteverket på sin hemsida:

Lämna Inkomstdeklaration 1 digitalt senast den 18 juni

Digitala deklarationer med byråanstånd kan lämnas utan risk för förseningsavgift till och med den 18 juni.

Den 15 juni var det den sista ordinarie dagen för att lämna deklarationer med byråanstånd. Under dagen hade Skatteverket dock problem med inloggningen på morgonen och störningar i filöverföringstjänsten på kvällen.

Eftersom byråerna inte kunde utföra sitt arbete som planerat, har vi beslutat att deklarationer med byråanstånd som lämnas digitalt senast fredagen den 18 juni inte riskerar någon förseningsavgift.

Här kan du läsa detta>>