HTTP Status 404 – Not Found

Får du detta felmeddelande vid export till Skatteverket så är du inte ensam…

Genvägen till Skatteverkets e-tjänst fungerar inte längre.  Vi försöker få tag på dem och se om de kan styra om den gamla beprövade adressen till den nya som de nu lagt upp.

Du kan också klicka nedan för att komma till inloggningen för filöverföringen.

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/filoverforing