Förslag om ändrad gräns för periodiseringsfond 2019

Regeringen föreslår, som en del av det coronalaterade krispaketet, en alternativ regel till dagens bestämmelser om periodiseringsfond som går ut på att:

– Enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag kan sätta av upp till 100 procent av sin inkomst, dock max 1 miljon kronor.

Lagen föreslås träda ikraft 6 april och gälla retroaktivt för beskattningsår 2019.

För vår del innebär detta att vi behöver lägga in en funktion redan i BL Skatt Besk 2019 för att kunna överskrida dagens gräns för avsättning som är 30 procent av överskottet.  Det gäller alltså fälten på NE (R34) och N3A (punkt 19). Vi bevakar det kommande beslutet och förbereder en ändring i programmet.