Ett fel i beräkning av egenavgifterna

Vi har hittat ett fel i beräkningen av egenavgifterna för aktiv näringsinkomst mellan 40 000-210 000. Det gäller de som är yngre än 65 år och då betalar Allmän löneavgift.

Felet beror på att procentsatsen för den Allmänna löneavgiften har höjts i relation till de vanliga egenavgifterna. Det finns en regel som säger att den generella nedsättningen av egenavgifter inte får överstiga ålderspensionsavgiften och den allmänna löneavgiften. Här har vi tidigare bara kollat mot ålderspensionsavgiften. Så detta fel kan inträffa vid ett överskott av  aktiv näringsinkomst som ligger i intervallet 40 001- 210 100 kr.

Du kan själv ändra detta i skatteberäkningen tillsvidare om du vill ha exakt beräkning. Den största felräkningen sker vid ett överskott på 200 000 kr och den är 720 kronor.

I detta exempel har vi en aktiv näringsinkomst på 92 887. Programmet räknar då ut egenavgifterna FÖRE nedsättningen.
Ålderspensionsavgiften är          9 483
Den Allmänna löneavgiften är 10 793
De blir tillsammans 20 276. De totala egenavgifterna får därför inte bli lägre än så. Programmet föreslår i första läget (med automatik) en nedsättning på 6 966 kr och då är de totala egenavgifterna 19 939.
Då de totala egenavgifterna inklusive löneavgiften inte får understiga 20 276 kan du ändra detta själv. Bocka i att du vill räkna ut din nedsättning själv och ändra den till 6 630 kr. Det är en beräkning av 26 906 (avgifterna före nedsättning) minus -20 276 (suman av ålderpensionsavgiften + allmän löneavgift).

Behöver du hjälp att räkna detta kan du bifoga din deklarationsfil på vårt supportforum https://blsforum.blinfo.se/org/bl-skatt/. Du kan bifoga filerna utan att någon annan ser dem.

Vi kommer åtgärda detta i en version som vi släpper under nästa vecka.

Vi beklagar det inträffade.