Driftunderhåll lördagen 21/9 mellan 15.00-24.00

Lördagen den 21/9 mellan 15.00-24.00 kommer vi att göra en uppdatering av våran molnserver där deklarationsfilerna lagras. Det innebär att filerna i molnet inte kommer att vara tillgängliga under driftsuppehållet. Tänk på att det är möjligt att checka ut filer från molnet om ni vill arbeta under driftsuppehållet.

Även lagring i molnet i BL Bokslut påverkas. Lagring av dokument i BL Byråstöd och BL Administration påverkas också under servicefönstret.