Dags att lämna in INK2 om huvudblanketten lämnas på papper

Om du inte har möjlighet att lämna  huvudblanketten för INK2 via e-tjänsten Inkomstdeklaration 2 så måste den lämnas in på papper senast 1 juli om den skattskyldige har bokslutsdatum september-december 2018.

Du kan skicka in dina bilagor via den vanliga filöverföringstjänsten. Du skapar SRU-filen i vår funktion för Export SRU som du hittar under Arkivmenyn (runda röda bokstaven S uppe till vänster) under Import/export.

Vill du se en filmad guide om hur du gör filöverföringen så hittar du den här>>

Efter fullföljd filöverföring kan du på Skatteverkets hemsida byta E-tjänst till Inkomstdeklaration 2. Välj vilket bolag/ekonomisk förening som du vill företräda. Där kommer det nu framgå att bilagorna INK2S och INK2R är filöverförda och du kan här också klicka på en knapp för Överför belopp. Då ser du vilket skattemässigt resultat som filöverförts via bilagorna.
Komplettera med eventuellt underlag för löneskatt eller avkastningsskatt. Nu kan du gå vidare för att slutligen Signera huvudblanketten via e-legitimation.  Lämnar du in huvudblanketten elektroniskt och bilagorna via filöverföringstjänsten då har du på dig ända till 1 augusti på dig med inlämnandet.