Bra länkar att skicka till kund (eller kolla på själv)

Skatteverket har en sida på nätet där man lagt in information som kan vara bra att skicka till era kunder om hur man fyller i eller signerar sin huvudblankett då byrån hjälpt till med att skicka in blanketter via filöverföring.

Denna sida samlar all nedan information om flera inlämningssätt: https://www.skatteverket.se/byrahjalp

Önskar du bara skicka iväg mer riktad information så finns det två olika länkar nedan.

Denna länk leder till filmen om hur man skriver på sin INK1 via mina sidor: https://vimeo.com/322724952

Denna länk leder till information som tar upp om byrån skickat in NE via filöverföring men kunden ska själv göra sin INK1 via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1  https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/inkomstdeklaration/enskildnaringsverksamhet/instruktionfiloverforing.4.361dc8c15312eff6fd10e22.html