BL Skatt för beskattningsår 2019

Nu finns en deklarationsklar version för deklarationsperiod P1, P2 och P3. Denna version är klar när det gäller deklarationer för juridiska personer med bokslutsdag i januari till och med augusti 2019.
Det går bra att redan nu filöverföra bilagorna till dessa huvudblanketter. Tjänsten för signering av Inkomstdeklaration 2 öppnar Skatteverket dock först den 2 september 2019.

För att hämta versionen loggar du in på www.bjornlunden.se/minasidor och går till Mina program och laddar ner denna första version för alla beskattningsår som avslutas under 2019.

För att se övriga nyheter i denna version kan du läsa under Versionsnytt.