BL Skatt Besk 2020.1.101

Nu finns BL Skatt Besk 2020 att hämta på vår hemsida under Mina Sidor. Denna version är till för deklarationer där räkenskapsåret avslutas under 2020. Den är klar när det gäller deklarationer för juridiska personer med bokslut till och med augusti 2020.

För INK1 med tillhörande blanketter är det förra årets utgåvor med en del överstrykningar som ligger i programmet som utkast, men de är uppdaterade med alla beslutade regeländringar fram till programsläppet.