BL Skatt Besk 2018.4.103

Nu har vi lagt ut en version av BL Skatt som innehåller lite småjusteringar. Det är främst småsaker för att minska supporten och förenkla för er att göra rätt.

Här kommer några exempel på vad vi har gjort i denna version:

  • Vi har tydliggjort vart du ska fylla i underlag för skattereduktion för Fackföreningsavgiften samt för Sjuk- och aktivitetsersättningen.
  • Vi har justerat beräkningen av takbeloppet på egenavgifter. Påverkar skatteberäkningar med aktiv näringsinkomst över ca 352 000 kr och där man har andra karensdagar än 7. Differensen på sjukförsäkringsavgiften kunde bli upp till 41 kr i tidigare version. Det är nu åtgärdat.
  • Skatteberäkningen för huvudblankett 3 för 2019 är justerad så att den statliga skatten även där blir 21,4 procent för räkenskapsår som påbörjas från 1 januari 2019 eller senare.
  • Urval på handläggare i Statuslistan samt på Klientlistan anstånd var känslig för gemener och versaler. Så handläggare Ma och MA blev två olika.
  • FR-bilagan. Nu är det möjligt att ange ett eget (ej uträknat värde) om du inte använder aktielistan och bara har ett värde i Antal.
  • Småjusteringar i anståndet, såsom att vissa kunde få problem vid registrera datum efter gjort anstånd.