Fåab

Enkel simulering

Under ribbonknappen Enkel simulering kan du göra en beräkning av utdelningsutrymmet för kommande beskattningsår. Du kan även göra dina beräkningar på lönekravet för kvalificerade andelar gällande löner utbetalda under innevarande år. Till denna beräkning kan du hämta fastställda värden från blankett K10 via en funktionsknapp. Enkel simulering kräver att du har ditt sparade utdelningsutrymme känt från föregående år. Behöver du rekonstruera en K10-beräkning bakåt i tiden måste du göra en komplett beräkning och lägga upp ett Nytt bolag, se nedan.

Fåmansbolag (komplett beräkning)

Upplägg av ett bolag i Fåab ger dig en komplett beräkning av utdelningsutrymmet och kapitalvinstberäkning för innevarande och nästkommande beskattningsår. Du får också en historik på hur ditt värde har beräknats från anskaffningsdatum. Denna funktion är perfekt för dig som aldrig har gjort en K10-blankett tidigare på ditt innehav, eller om du vill kontrollräkna att du har gjort rätt på tidigare års K10-blanketter.

BL Skatt Fåab är ett programtillägg, för att beställa det eller läsa mer klicka här »

När menyn är fullt aktiverad, dvs. det finns minst ett fåmansbolag upplagt har du följande knappar skapade:

  • Nytt bolag
  • Välj bolag
  • Redigera Företagsuppgifter
  • Utdelning
  • Kapitalvinst
  • Framtida beräkning

Nytt bolag

För att lägga upp en komplett beräkning under menyn Fåab klickar du på knappen Nytt bolag. Några uppgifter här är obligatoriska för att din beräkning ska bli komplett. Följ gärna Ifyllnadsguiden så missar du inget.

I dialogen för Uppgifter för kvalificerade andelar i fåmansbolag fyller du i dina uppgifter. När aktierna köptes, hur många du köpte och totalt antal i bolaget (för att kunna räkna ut andel av schablonbeloppet enligt förenklingsregeln). Även omkostnadsbeloppet (anskaffningskostnad) ska anges.

Det är viktigt att du fyller i dina obligatoriska uppgifter för att få korrekt beräkning.

Alternativt startvärde

Om du vet ditt sparade utdelningsutrymme för ett specifikt år kan du starta med det värdet. Du bockar i ”Beräkna på alternativt startvärde”. Då kan du registrera manuella startvärden, se nedan

Bild på manuell reg av startvärden

Följ sedan ifyllnadsguiden och komplettera med löneunderlag och uttagna utdelningar.

Om aktierna är köpta före 1992 kommer du till en beräkning för beskattat eget kapital och eventuellt för Substansvärdeberäkning.

När du har gått igenom ifyllnadsguiden kommer du till vår resultatsida som visar inkomstår 201x.

Välj bolag

Om du har flera bolag upplagda i Fåab kan du växla mellan dem här.

Redigera företagsuppgifter

Här kan du ändra och/eller komplettera dina företagsuppgifter.

Utdelning

Under menyknappen Utdelning kan du sedan komplettera de delar du påbörjat i ifyllnadsguiden. Denna meny är lite olika beroende på vilket startår du har.
Om du har ett startår före 1990 får du upp alla delar, dvs.
– Utdelningsberäkning
– Anskaffning/förändring
– Indexuppräknad anskaffningsutgift
– Uttagna utdelningar
– Löneunderlag
– Beskattat eget kapital (tax 1993)
– Substansvärdesberäkning
– Ingående värden/manuell registrering av startvärden

Kapitalvinst

För dig som använder dig av Fåab och har lagt upp ett bolag med komplett beräkning kan du räkna ut skatteeffekten av försäljning som sker under innevarande (och senare även nästkommande år). Här kan du välja om du vill hämta underlag från utdelningsberäkningen eller om du vill simulera manuellt. För att hämta från utdelningsberäkningen krävs att du under knappen Utdelning har lagt in din försäljning under Anskaffning/förändring.

Framtida beräkning

Vill du se även för nästkommande inkomstår går du till knappen Framtida beräkning.

Här under hittar du både utdelningsberäkning och kapitalvinstberäkning.

Import från Fåab till K10

Om du lagt upp ditt företag i Fåab som en komplett beräkning kan du hämta in dina värden till den K10 som du står på. Du hittar en funktionsknapp för detta på blankett K10 om import är möjlig