Beräkningar

Skatteberäkning

Skatteberäkningen når du antingen genom att klicka på Ribbonknappen under Beräkningar eller genom att klicka på den högra sidopanelen som du kan gå till oavsett var i programmet du befinner dig.

Du kommer då in i den skatteberäkning som tillhör den huvudblankett som du har i din deklarationsfil.

skatteberäkning 2017 ink1

Om du valt alternativet Manuell överföring i skatteberäkningen måste du trycka på knappen Överför för att få in värdena från blanketterna. Du kan på detta sätt behålla de värden du har i Skatteberäkningen, oavsett vilka korrigeringar du gör i deklarationen i övrigt.

Du kan även välja alternativet Automatisk överföring. Då kommer de ändringar du gör på deklarations- och beräkningsblanketterna att slå igenom direkt i Skatteberäkningen.

Observera att du kan fördjupa dig i Skatteberäkningen genom att klicka på knapparna i dialogen för t.ex. Egenavgifter och Fastighetsavgift. Du kommer då till de värden som ligger till grund för beräkningarna.

I skatteberäkningen kan du välja vilken blankett du vill hämta värden ifrån. Detta gör du genom att klicka på aktiv blankett ute till höger i din skatteberäkning. De skapade blanketterna du kan hämta värden ifrån är Huvudblanketterna och de preliminära inkomstdeklarationerna.

Har du gjort en preliminär inkomstdeklaration (4314,4313)? Sammanställningen av debiteringarna ser du i debiteringsförteckningen som du får fram genom att klicka på knappen Debiteringsförteckning i skatteberäkningen.

Har du valt Manuell överföring kan du skriva in underlag direkt. Klickar du på Automatisk överföring, alternativt överfört värden manuellt från deklarationsblanketterna, kan du se underlagen som överförts från deklarationen. Väljer du Manuell överföring och ändrar något i deklarationen måste du komma ihåg att göra en ny överföring till Skatteberäkningen för att dessa ändringar ska få genomslag. Det är därför att rekommendera att du använder Automatisk överföring. Du behöver då inte tänka på att överföra eventuella ändringar.

Skatteanalys

Skatteanalysen går att nå när du har Inkomstdeklaration 1 som huvudblankett och gjort en skatteberäkning. Huvudsyftet är att visa olika viktiga beloppsgränser för den enskilde näringsidkaren.

  • Pensionsgrundande inkomst
  • Sjukpenninggrundande inkomst
  • Föräldrapenninggrundande inkomst

Du får även fram hur stor marginalskatten är för den sista tusenlappen av ditt överskott i näringsverksamhet.

Förmånsberäkning – bil

Här kan du beräkna förmånsvärdet på en bil via bilmärket eller via modellkoden som finns i Skatteverkets nybilsprislistor.