Byråanstånd i BL Skatt

Nu är det möjligt att söka Anstånd enligt Tidsplan (Byråanstånd) på blankett 2604 direkt i BL Skatt. Här nedan följer en instruktion om hur du gör.

Så här söker du anstånd i BL Skatt – film

 

Så här söker du anstånd i BL Skatt – Arbetsgång

 1. Gå till menyn Basuppgifter klicka på knappen Anstånd och välj 2604 Anstånd enligt Tidsplan (Byråanstånd).
 2. För att fylla listan med klienter att söka anstånd för importerar du enklast klientuppgifter från de deklarationer du gjorde förra året i BL Skatt eller redan har konverterat till årets     deklarationsmapp.
  – Klicka på Importera klienter.
  – Välj Importera från BL Skatt – Kontrollera att valet för att hämta från deklarationer lagrade lokalt eller moln är korrekt.
  – Vill du hämta från föregående år tar du bort bocken för rutan för Innevarande år. (Har du redan konverterat alla deklarationer till detta år behöver du inte ta bort bocken.)
  – Klicka på OK så att importen påbörjas (har du redan klienter i din lista bör du välja om du vill skriva över dem eller inte).

  Läs här om hur du hämtar klienter från BL Byråstöd istället

 3. Komplettera listan om någon klient saknas. Det gör du genom att klicka på Lägg till ny klient. Ta bort klienter du inte ska söka anstånd på genom att klicka på papperskorgen längst till höger. Vill du redigera något på en klient kan du klicka på knappen Redigera som ligger till höger i listan
 4. Se till att du har alla dina deklarationer markerade med ett kryss i kolumnen Bilagor lämnas via SRU. Detta gör du enklast genom att högerklicka i klientlistan. Då du får upp följande menyval:Bild till byråanståndVälj Kryssa på alla att ev Bilagor lämnas via SRU.
 5. När listan innehåller de klienter du ska söka anstånd för kan du klicka på kryssrutan i rubriken för Sök anstånd. Då markeras alla dina deklarationer.
 6. Under knappen Byråuppgifter fyller du i vem som söker byråanståndet.
 7. Vilket skattekontor som ska handlägga ditt ärende väljer du under knappen Skattekontor. Här finns bara att välja på de Skattekontor som handlägger elektroniska anstånd.
 8. Fyll i/kontrollera uppgifterna under knappen Medielev. Det är normalt samma som under byråuppgifterna.
 9. När du är klar med genomgången av din klientlista klickar du på knappen Skapa ansökan.
  Nu kommer du in på blanketten 2604 och ovanför blanketten hittar du funktionsknapparna. Här kan du välja att exempelvis skriva ut blanketterna (för eget bruk då inlämnade anståndsblanketter på papper ger anstånd till senast 15 maj).
 10. Klicka på funktionsknappen Exportera till SKV. Nu skapas filerna som ska in till Skatteverket.
 11. När filerna är skapade visas en dialog. Se nedan.
  Klicka först på Kopiera sökväg i dialogen
  Klicka sedan på OK. Du kommer då till Skatteverkets sida så att du kan göra din filöverföring där.Bild till byråanstånd nr 2
 12. Logga in på Skatteverkets filöverföringstjänst. Där inne väljer du:
  – Anstånd
  – Överföra filer
  – Bläddra eller Välj fil (det står olika beroende på webb-läsare), i den dialog som nu visas väljer du att trycka på CTRL + V för att klistra in den sökväg du i steg 11 kopierade. Då hittar du dina anståndsfiler direkt.
  – Välj och lägg till de två filerna blanketter.anst och info.anst.
  – Klicka på Överför.
  Nu ska du få en kvittens där det framgår att din anståndsansökan har skickats in.
 13. Gå tillbaka till BL Skatt och klicka på funktionsknappen Registrera datum. Detta behövs för att kunna stämma av gjorda deklarationer mot inlämnade anstånd som finns under menyn Basuppgifter och knappen Status (från version 2016.5.102).