Basuppgifter

  • Anstånd
  • Anteckningar
  • Deklarant
  • Status

Anstånd

Från och med BL Skatt besk 2016 finns möjlighet att söka individuellt anstånd på blankett 2600 direkt här i BL Skatt. Behöver du söka Anstånd enligt tidsplan på blankett 2604 (Byråanstånd) går även det att göra om du har proffsversionen av BL Skatt (eller BL Skatt Företag 20).

Så här söker du anstånd i BL Skatt

För er användare som har BL Klient Besk 2016 finns byråanståndet även i det programmet.

Anteckningar

Här kan du föra anteckningar gällande den deklaration du arbetar med. Du har även möjlighet att klistra in text från andra källor. Du kan byta namn på arbetsbladet genom att ställa dig på rubriken Anteckningar, ta bort den och i stället skriva dit en egen. Genom den lilla rutan längst uppe till höger på arbetsbladet kan du välja om du vill att anteckningen ska överföras till nästa år eller inte. Om du har gjort någon anteckning kommer en liten anteckningsikon att synas efter deklarantens namn i Deklarationsöversikten.

Deklarant

Här visas basuppgifterna för den deklarant du arbetar med. Under basuppgifter fyller du bland annat i kontaktuppgifter för deklaranten, räkenskapsår och vilken handläggare deklaranten har. Status, anstånd och SRU använder du om du vill sätta status på deklaranten, markera att deklaranten ska ingå i anstånd enligt plan eller att du vill skicka in deklarationen via filöverföring (SRU).

Status

Under menyn Basuppgifter och knappen Status kan du tydligt se status för alla dina deklarationer som finns i årets deklarationsmapp/molnet. För dig som sökt Byråanståndet i BL Skatt har vi dessutom lagt in en enkel avstämningsfunktion.

Här kan du även lägga in ett urval för P4 exkl. INK1 så att du enkelt kan se vilka deklarationer som du ska lämna i juli eller augusti.