Skatteverket har idag (2020-04-23) kontaktat oss och berättat om en nyhet i deras E-tjänst Inkomstdeklaration 1. Det gäller möjlighet att hämta belopp från filöverförd NE!  Nya funktionen innebär att att om NE-blanketten filöverförs till Skatteverket så kan klienten själv ”Hämta belopp” till sin INK1 på e-tjänsten för Inkomstdeklaration. Det enda som är lite ologiskt enligt vår mening är att klienten inne i sin deklaration ska Ta bort bilaga NE för att komma åt den här Hämta-knappen. 

Skatteverket har gjort en tydlig instruktion på hur den som är inne i E-tjänsten Inkomstdeklaration 1 ska göra.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/inkomstdeklaration/enskildnaringsverksamhet/dusomharbyrahjalpmednebilagan.4.361dc8c15312eff6fd10e22.html

Titta gärna igenom den och du kan med fördel maila den till den som ska logga in på sin E-tjänst Inkomstdeklaration och hämta belopp till INK1 från filöverförd NE.
(Den enda siffra som INTE kommer in där med då man hämtar belopp är om det finns underlag för Löneskatt för anställda.)