Funktionsknappar

Om du valt en Meny och därefter en Ribbonknapp skapas oftast en arbetsyta mitt på skärmen, det kan exempelvis vara en blankett eller ett formulär för inmatning av vissa uppgifter.
Beroende på vilken arbetsyta eller vilken blankett du har framme visas ett antal olika Funktionsknappar i panelen längst upp till höger på skärmen. Här nedan presenteras en lista med de befintliga funktionsknapparna:

SIE-import
Förekommer på de blanketter där det är möjligt att göra en SIE-import.

Skriv ut
Skriver ut den aktuella blanketten till din standardskrivare eller till en PDF-fil.

Deklarationsteknik
Tar dig direkt till det avsnitt i boken Deklarationsteknik som behandlar den blankett du befinner dig på.

Prel. sk ink. år 2017
Tar dig till direkt till dialogen Preliminärskatt, för fysiker, som vanligtvis återfinns i Skatteberäkningen.

Prel. sk besk 2017
Tar dig direkt till dialogen Preliminärskatt, för juridiker, som vanligtvis återfinns i Skatteberäkningen.

Jobbskatteavdrag
Här lägger du in inkomster som ger rätt till jobbskatteavdrag (finns på blankett Ink1).

Hämta
Hämtar värden från till exempel avskrivningsbilagor.

Skapa ny
Förekommer på de blanketter där du har möjlighet att skapa fler multiplar av den blankett du står på.

Ta bort
Tar bort den senast skapade multipeln av blanketten du står på.

SRU-kontroll
Tar dig till SRU-kontrollen där du har tre val. Antingen uppdatera alla rader med föreslagen SRU-kod, uppdatera bara den rad du står på eller uppdatera blankettens värden utifrån SRU-kontrollen.