Export SRU (filöverföring)

Se en film som grundligt förklarar hur du gör (filmen är inspelad i BL Skatt Besk 2018- Men funktionen är densamma i  BL Skatt Besk 2019:

Så här gör du – Arbetsgång:

När du ska exportera deklarationerna via filöverföring startar du programmet utan att öppna någon deklaration.

 1. Gå till Arkiv och välj Import/Exportoch sedan Export SRU.
 2. Vill du göra urval så att listan bara visar deklarationer som är markerade att de ska lämnas via SRU kan du ställa in det längst upp. Du kan också göra urval på Klara (oavsett understatus) respektive Endast underskrivna.
 3. Fyll i eller kontrollera redan ifyllda uppgifter under knappen MedieLev. Du behöver bara skriva in dessa basuppgifter en gång i BL Skatt. Du kan också välja att hämta från Användarinfo om du fyllt i det tidigare.
 4. Önskar du exportera även huvudblanketten INK1 bockar du i längst ner till vänster för ”Ta med INK1 i exporten om den är markerad för export via SRU”
 5. Markera de deklarationer som du vill exportera. Du kan dubbelklicka någonstans på raden eller enkelklicka i kryssrutan. De markerade deklarationerna får då en bock i kolumnen för Exporteras. Du ser hur många du har markerat längst ner i dialogen.Tips! När du skapar din exportfil för filöverföring kan du även få status ”Lämnad till SKV” ifylld med dagens datum. Detta gäller när du även lämnar in huvudblanketten samma dag. Att deklarationen är SRU -lämnad sätts alltid med automatik när du exporterar.
 6. Klicka sedan på knappen Filöverföring för att skapa den fil som du vill skicka via Skatteverkets filöverföringstjänst. Dina markerade deklarationer exporteras då till en fil som heter blanketter.sru. För varje exporttillfälle skapas en mapp som döps till ”filöverföring” med aktuellt datum och klockslag så att du ska kunna hålla reda på vilken fil du ska överföra när du loggat in på Skatteverkets hemsida.
  Rutan som kommer upp då exporten är klar innehåller också möjlighet att Kopiera sökväg. Vi  rekommenderar att du väljer detta för då kan du klistra in sökvägen när du kommit längre fram i processen.  frågan om du vill gå till Skatteverkets Etjänst. Svara Ja.
 7. Du kommer då in på Skatteverkets sida där du får logga in via din e-legitimation för att nå filöverföringstjänsten. När du är inloggad väljer du det nedersta alternativet ”Bilagor till inkomstdeklaration (näring, tjänst och kapital) (SRU)”.
 8. Klicka sedan på ”Överföra filer”. Där klickar du på knappen ”Bläddra” och letar upp filerna blanketter.sru samt info.sru som du precis har skapat i filöverföringsmappen. De läggs normalt i Delade dokument och en mapp som heter BL Skatt besk 201x Dokument och sedan etjänst. Du kan bara lägga till en fil i taget. När båda filerna är hämtade ser du en ny knapp ”Överför”.
  Klicka på den. Efter överföringen får du en kvittens som du kan skriva ut där det framgår vilka deklaranter och blanketter som har levererats.