Äldre Versionsnytt

BL Skatt Besk 2017.7.102 (2018-04-10)


Utskrift på förtryckt Inkomstdeklaration 1
Nu har vi korrigerat felet vid utskrift direkt på förtryckt Inkomstdeklaration 1. Det gällde valet Huvudblankett (som är förtryckt). Nu skrivs endast ej förtryckta värden ut.

INK1 sidan 2
Egengjorda radbryt på Inkomstdeklaration 1 sidan 2 vid fältet för Övrigt kunde ge felmeddelande vid export av SRU-uppgifter till Skatteverket. Detta är nu åtgärdat.

Bilaga BLS
Beräkningsfel på bilaga BLS för Löne- och avkastningsskatt. Vid beräkning av underlaget för löneskatt ska ett värde räknas ut för Avgår ingående skuld på konto ”Avsatt till pensioner”. Vid beräkningen använde vi felaktigt 0,5 % som golvränta. Det ska vara 0 %, så i årets beräkning ska den genomsnittliga statslåneräntan vara 0,34 %.

Bilaga BJB
Bilaga BJB för lager i jordbruk avser nu produktionsutgift i stället för nettoförsäljningsvärde.

Skatteanalysen
I Skatteanalysen har vi korrigerat uträkningen av pensionsgrundande inkomst i de fall där överskottet i den aktiva näringsverksamheten översteg högsta pensionsgrundande inkomst (496 305 kr) och olika skattemässiga justeringar gjordes. Beräkningen utgick då felaktigt från taket på 496 305 kr i stället från den faktiska aktiva näringsinkomsten.

4314
I denna version har vi låst upp fältet vid punkt 8.2 som handlar om Inkomst från utländsk arbetsgivare.

Export av personuppgifter
Som ett led i att våra program ska uppfylla den dataskyddsförordning (GDPR) som börjar gälla 25 maj 2018 har vi byggt in en funktion för export av personuppgifter. Vi har ju redan sedan tidigare möjlighet att radera hela deklarationer. Varför har vi infört detta? Enligt GDPR har den registrerade rätt att få tillgång till de personuppgifter som företaget har registrerat om denne. Dessutom kan den registrerade begära att företaget ska rätta eller radera data som finns. Den som har lämnat sina personuppgifter har även i vissa fall rätt att få ut uppgifterna i flyttbar form och använda uppgifterna på annat håll (dataportabilitet). Det är för att uppfylla detta som vi i dialogen för Basuppgifter och Deklarant lagt in en knapp för denna export.

BL Skatt Besk 2017.7.101 (2018-03-13)

FRI Fritextbrev (Övriga upplysningar)
Nu finns möjligheten att skicka in en blankett för Övriga upplysningar till Skatteverket. Denna blankett hittar du under menyn Blanketter och Huvudblanketter eller genom att klicka på länken Övriga upplysningar direkt på någon av huvudblanketterna 1, 2, 3 eller 4. Denna bilaga kan Skatteverket hantera från deklarationsperiod 4, dvs. från bokslutsmånad september 2017 och framåt. Du kan fylla i upp till 3 000 tecken. Egenskapade radbryt (de som du gör genom att klicka på Enter) skickas också med.

Export av Inkomstdeklaration 1 till Skatteverket för signering via Mina sidor
Från och med deklarationen 2018 kommer Inkomstdeklaration 1 att kunna lämnas elektroniskt. Skicka in deklarationen via e-tjänsten Filöverföring. Både huvudblankett 1 och Övriga upplysningar kan numera skickas in. En kvittens bekräftar vilka blanketter som är inskickade. Där framgår också om överföringen gått bra eller om något är fel.

Kontakta kunden och berätta att deklarationen nu är redo att skrivas under på Mina sidor på www.skatteverket.se (med BankID).

Mina sidorEfter att kunden (eller du som deklarationsombud) loggat in på Mina sidor framgår att Inkomstdeklaration 1 har skickats in och väntar på att signeras. När du går in här syns de uppgifter som skickats in så du kan kontrollera dessa. Här kommer ett exempel på hur det kan se ut (vi har erhållit exemplet från Skatteverket för cirka en månad sedan så det kan ha ändrat sig).

Mina sidor Inkomstdeklaration 1 att skriva underKunden kan inte ändra några uppgifter utan bara skriva under den inskickade deklarationen. Om något behöver ändras måste deklarationen skickas via tjänsten Filöverföring på nytt.

Filöverföringstjänsten klarar av att ta emot Inkomstdeklaration 1 samt Övriga upplysningar (FRI) från 20 mars.

Export av bilagor till INK1 (via e-tjänsten)
Denna export använder du för att importera bilagor direkt in till e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Du står då i den deklaration som du vill exportera bilagor för, gå till Arkiv och välj Import/Export sedan Export av bilagor till INK1 (e-tjänst). Kopiera då gärna sökvägen till denna export så du lätt hittar den. Gå vidare till Skatteverket. Du loggar där  in på e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 (öppnar 20 mars). Här kan du på de olika blanketterna NE, NEA, N8, K4, K5 och K6 välja att importera från fil. Klistra in den sparade sökvägen och gör importen. Då ska dina värden synas direkt här på Skatteverkets sida.

5319 Anmälan om ombud – e-tjänsten Återbetalning punktskatt
Vi har lagt in en blankett för dig som vill ansöka om att bli ombud i e-tjänsten Återbetalning punktskatt.

Deklarationsteknik
Deklarationsteknik2018litenNu finns nya utgåvan av boken Deklarationsteknik inlagd i programmet. Den ger dig god hjälp när du ska deklarera. Du når respektive blanketts kapitel via funktionsknappar på de olika skatteverksblanketterna. Står du exempelvis på blankett K10 och klickar på funktionsknappen för Deklarationsteknik kommer du direkt till K10-kapitlet i boken.
Vill du söka i hela boken når du den i snabbstarten längst ut till vänster eller under menyn Hjälp.

 

BL Skatt Besk 2017.6.101 (2018-02-13)

Anstånd
Nu har vi aktiverat funktionen för att söka byråanstånd. Vi byggde denna funktion redan förra året men har förbättrat och anpassat den till de förändringar som Skatteverket har gjort. Anstånd enligt tidsplan på blankett 2604 (Byråanstånd) når du som har Proffsversionen av BL Skatt eller BL Skatt Företag 20 under menyn Basuppgifter.

Nya regler gör att du kan få byråanstånd som längst till och med 15 maj om du har för avsikt att lämna in deklarationen och bilagor på papper. Om en byrå lämnar huvudblankett 1 på papper men alla bilagor (närings-, kapital- och tjänsteblanketter) på fil får byrån anstånd med dem till och med 15 juni.

Det individuella anståndet (blankett 2600) söker du i respektive persons deklaration. Byråanståndet görs lämpligen utan att du öppnat någon specifik deklaration. Klientlistan för byråanstånd sparas i en fil som läggs bland dina deklarationer, antingen i molnet eller i den mapp som du har lokalt eller på din server.

Om din byrå gjorde byråanståndet i föregående års BL Skatt kan du importera din anståndslista från
föregående år. Den frågan dyker upp första gången du går in på anståndsblanketten och klickar på knappen Klientlista anstånd. Den knappen hittar du i funktionspanelen.
När du är inne på funktionen Klientlista anstånd kan du bland annat importera klienter från tidigare års och årets deklarationer. Du kan även lägga upp nya klienter här. Möjlighet finns även att importera klienter som du har upplagda i BL Byråstöd.

Du kan göra urval i klientlistan för byråanstånd på
– Handläggare
– Status
– Anstånd (redan sökt, ej sökt)

Se till att du har fyllt i Byråuppgifter, valt vilket skattekontor som ska ta emot din byråanståndsansökan samt fyllt i Medieleverantör (samma som när deklarationer skickas på fil).
Endast en handläggare åt gången kan vara inne och redigera i anståndslistan.
När du har markerat alla som du vill söka anstånd för skapar du din ansökan. Ifrån blankett 2604 kan du sedan skapa din exportfil till Skatteverket.

Klicka på knappen för att kopiera sökväg då exportfilen skapats. När du sedan loggat in på Skatteverkets sida för att exportera dina SRU-filer kan du klistra in sökvägen till din anståndsansökan och då slipper du bläddra dig fram till den.

När du har skickat din ansökan till Skatteverket ska du registrera datum att ansökan är gjord. Denna funktion kan ta lite tid. Detta bör göras utifall att du i ett senare skede upptäcker att du missat några deklaranter och behöver göra en tilläggsansökan. Då ska inte de personer som du redan sökt anstånd för vara med. Dessutom behövs datumet så att du enkelt kan ta fram en lista på vilka deklarationer som ännu inte är påbörjade av dem som du sökt anstånd på. Du hittar denna under menyn Basuppgifter och knappen Status.anstånd sökt men deklaration saknas 2Du kan där klicka på knappen Anstånd sökt men deklaration saknas. Då får du en lista med de deklarationer som du förväntas göra utifrån de klienter du sökt anstånd för, men som ännu saknas i din deklarationsmapp eller i molnet. (Detta förutsätter att du klickat på Registrera datum när du sökte ditt Byråanstånd).

Nybilsprislistan 2018
Nu är nybilsprislistan uppdaterad med 2018 års modeller. Du når vår bilaga för bilförmånsberäkning enklast under menyn Beräkningar och Bil. Beräkningen för 2018 års bilförmånsvärde har också ändrats. Nya regler kommer att gälla för bilar tillverkade 2018 eller senare och som registrerats 1 juli 2018 eller senare. Fr.o.m. 1 januari 2018 blir trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil en skattepliktig förmån. De nya tilläggen för inkomstår 2018 har vi inte tagit hänsyn till på beräkningsbilagan som ligger i BL Skatt Besk 2017.

Avdragsboken 2018
Den nya utgåvan av Avdragsboken finns nu i programmet. Du når den från Snabbstart till vänster eller under menyn Hjälp och eBöcker. Boken är ett perfekt avdragslexikon inför deklarationsarbetet. Här hittar du alla upptänkliga skatteavdrag i bokstavsordning. Allt förklarat på ett begripligt sätt och med många praktiska exempel och tips. Totalt innehåller boken fler än 750 sökord!

SGI och skogskonto
Vi har justerat beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst samt föräldrapenninggrundande inkomst i skatteanalysen. Detta efter två domar som kommit fram till att insättningar och uttag till/från skogskonto inte ska påverka SGI samt FGI. Du kan läsa mer om domarna här: https://online.blinfo.se/ViewLimitedArticle.do?number=webb|online|1|17:290

Övrigt
Aktielistan är inlagd med deklarationsvärdena per 2017-12-31 samt utdelningar under 2017. Vi har även åtgärdat ett problem som kunde uppstå vid konvertering av alla deklarationer från föregående år när du var inloggad i molnet. Från denna version tar vi även med krysset på NE för att Beräkna Eget kapital automatiskt.

BL Skatt Besk 2017.5.101 (2017-12-19)

Skatteberäkningen för inkomstår 2018

Vi har lagt in de beslutade ändringar som rör skatteberäkningen för nästa år, det vill säga de förändringar som gäller från och med 1 januari 2018. Vi har även uppdaterat andra fastställda belopp och procentsatser.
–  Brytpunkterna för dem som är yngre än 65 år är 468 700 kr samt 675 700 kr.
–  Brytpunkterna för dem som fyllt 65 år är 498 300 kr samt 694 900 kr.
–  Grundavdragsberäkningen för pensionärer är förändrad. Den är nu inlagd i programmet.
–  De nya kommunalskattesatserna är fastställda för inkomstår 2018. Den genomsnittliga kommunalskatten ligger kvar på 32,12 kr.

Nya utgåvor under Preliminär ink.dekl.
Några av blanketterna under menyn Preliminär ink.dekl. har nya utgåvor med enbart textändringar.
4301 Jämkning för skolungdom och studerande (ändring av preliminär A-skatt)
4302 Jämkning (ändring av preliminär A-skatt)
4313 Preliminär inkomstdeklaration 2
4314 Preliminär inkomstdeklaration 1

Statslåneräntan per 30 november
Om du vill beräkna ditt exakta utdelningsutrymme för inkomstår 2018 kan du nu göra det eftersom statslåneräntan är fastställd till 0,49 % per 30 november 2017. Vi har även uppdaterat Fåab-beräkningen för inkomstår 2018 med detta.

Möjlighet att skapa SRU-fil även för P4
Nu kan du skapa SRU-filer för filöverföring till Skatteverkets hemsida även för inlämningsperiod 4. Det är bokslut som avslutas september-december 2017 samt för inkomstdeklaration INK1. Skatteverket öppnar tjänsten för mottagning 8 januari 2018.

Övrigt
I föregående version summerades inte de nya fälten korrekt på R2 vid punkt 3.14 för deklarationsperiod P4. Det gäller alltså Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Det är nu korrigerat.

BL Skatt Besk 2017.4.102 (2017-11-28)


Beräkningsbilaga BLS
Versionen åtgärdar en felaktighet i beräkningsbilaga BLS (Löne- och avkastningsskatt).
Om du hade ett brutet räkenskapsår och använde sidan 2 på bilagan så hämtades inte beloppet från sid. 2 per automatik till sidan 1
Därmed skedde heller ingen automatiskt hämtning till huvudblanketten .
Detta nu åtgärdat.

BL Skatt Besk 2017.4.101 (2017-11-20)


Blanketter inlämningsperiod P4 och INK1P4
Nu är alla blanketter som avser inlämningsperiod 4 fastställda. Det gäller alltså juridiska personer med räkenskapsår som avslutas under september-december 2017. Även de blanketter som tillhör Inkomstdeklaration 1 är uppdaterade.

INK2, INK3 och INK4 för period 4
Nya fält har lagts in för att skilja mellan utländsk avkastningsskatt och svensk. Det beror på att reglerna som styr från vilket datum Skatteverket börjar debitera ränta är olika. (Vi har dock inte tagit hänsyn till den lilla skillnaden i vår skatteberäkning.)

Blankett K2, K5 och K6
De blankettförändringar som hört till K2, K5 och K6 beror på den regeländring som kom förra året avseende uppskovsbelopp vid försäljningar från 2016-06-21. Dessa regler innebär att takbeloppet försvinner och dessutom beräknas slutligt uppskov efter en ny kvoteringsregel. Dessa nya regler gäller fullt ut nu på K5 och K6 eftersom de tar upp försäljningar som sker under 2017. På K2 finns både de nya och gamla reglerna upptagna så där är det viktigt att du längst ner på sidan 1 kryssar för om försäljning skett efter 2016-06-20 för att programmet ska tillämpa de nya reglerna.

Övrigt
Fastighetsskatten för vattenkraft är nu ändrad från 2,8 till 2,2 %.

BL Skatt Besk 2017.3.101  (2017-10-16)


Genväg och kommunikation med BL Byråstöd
Överst till vänster finns nu en genväg till vårt BL Byråstöd. Den kommer även att läggas in i BL Bokslut och BL Administration. Beroende på om du är inne och jobbar i en deklaration eller inte så händer det olika saker.

 1. Om du ännu inte har öppnat någon deklaration då kommer vi att gå till sidan för att logga in i BL Byråstöd. Det ingår för alla med helhetslösningen. Du har samma inloggningsuppgifter till byråstödet som du har till BL Skatt och BL Bokslut i molnet.
 2. Står du i en klient UTAN programnyckel får man en text som informerar om att programnyckel saknas och hur man kan få in den i programmet. (Kopiera eller öppna från Byråstödet en gång.) Följdfråga kommer också upp om du vill logga in i byråstödet.
 3. Står man i en klient MED programnyckel så kommer statusprogrammets aktivitetskort att visas.

Denna funktion har du främst nytta av om du vill ändrat status på någon annan aktivitet än just Upprätta inkomstdeklaration. Det kan ju vara exempelvis någon av tjänsterna Upprätta bilaga för delägare eller Beräkna lönekrav (K10).

De uppdrag och tjänster som du kan välja på här är de som finns upplagda på klienten i BL Byråstöd.

 

 

 

Tjänsten Upprätta inkomstdeklaration den ändrar du bäst och enklast längst ner i statusraden. Då lagras även statusändringen ner i själva deklarationsfilen och i BL Byråstöd.

Kontrolluppgifterna
De senaste utgåvorna av kontrolluppgiftsblanketterna för inkomstår 2017 är inlagda. Dessa kan bara användas för utskrift. Skatteverket föredrar att få kontrolluppgifterna elektroniskt.

4639 Ändringsanmälan
Den här blanketten använder du för att göra ändringar på registrerade uppgifter hos Skatteverket såsom momsperiod eller arbetsgivarregistrering.
Skicka din anmälan, tillsammans med ev. bilagor, till:
Skatteverkets inläsningscentral
FE 4600
930 85 Arjeplog

Du kan även använda Skatteverkets e-tjänst på Verksamt.se för att göra ändringsanmälan.

BLS Bilaga för Löne,- och avkastningsskatt
På denna bilaga har vi ändrat en procentsatser på sidan 3. Det gäller första delen av det brutna räkenskapsåret. När det gäller årslönesumma > 7,5 basbelopp så angavs tidigare 32% (som avgår), det ska vara 0,25%. Om man inte manuellt ändrade så angavs alltså fel procentsats. Denna version hanterar detta på rätt sätt.

BL Skatt Besk 2017.2.101  (2017-06-27)

Molnanpassningar
I denna version har vi byggt om programmet så det ska kunna hantera snabbare och modernare molnfunktioner. Snabbare inläsning av molnfiler är den enda märkbara skillnaden.

BL Skatt Besk 2017.1.101  (2017-05-29)

Deklarationsklar version för P1, P2 och P3
Denna version är klar när det gäller deklarationer för juridiska personer med bokslut till och med augusti 2017.
Här finns blanketterna färdiga för utskrift och för export via SRU till Skatteverkets filöverföringstjänst. Helt färdiga blanketter för P1-P3 är:
INK2, 2S, R2, INK3, 3S, R3, 3SU, 3K, INK4, 4S, R4, 4DU, N3B, N4, N7 och N8.
För INK1 med tillhörande blanketter är det förra årets utgåvor med en del överstrykningar som ligger i programmet, men de är uppdaterade med alla kända regeländringar.

Öppna föregående år
Du som använde BL Skatt föregående år kan på panelen för Snabbstart välja Öppna från föregående år. Om du kör BL Skatt i molnet får du en fråga om deklarationen du vill hämta finns i molnet eller ligger lokalt. I nästa steg ser du alla dina deklarationer från föregående år. Markera den deklaration du vill hämta ifrån. Då får du över blanketter och användbara uppgifter till innevarande år. Du kan också gå på Arkiv och Öppna från föregående år.

Konvertera alla från föregående år
I denna version är funktionen för konvertering av alla deklarationer från föregående år stängd. Vi vill veta lite mer om hur blanketterna för främst fysiska personer kommer att se ut innan vi aktiverar den så att inga viktiga uppgifter missas.

Inställningar
När du installerar BL Skatt Besk 2017 hämtar programmet tillämpliga inställningar från föregående års BL Skatt.
Du kan sedan justera och kontrollera dessa under knappen längst upp till vänster för Inställningar.  

Brytpunkter och gränsen för deklarationsplikt
Gränsen för deklarationsplikt 2017 går vid 18 950 kr (0,423 prisbasbelopp). Vill du inte bli debiterad pensionsavgift ska du hålla dig under detta belopp. Brytpunkt 1 är 452 100 kr och brytpunkt 2 är 651 700 kr (för pensionärer som har högre grundavdrag är brytpunkterna 478 100 kr respektive. 670 600 kr). Den nedre skiktgränsen för 2017 är 438 900 kr och den övre 638 500 kr. Den genomsnittliga kommunalskatten för 2017 är 32,12 %. Grundavdraget vid låga inkomster för 2017 är 19 000 kr och högsta är 34 500 kr. Lägsta grundavdraget är 13 200 kr vid högre löner.

Procentsatsen för ränta på periodiseringsfond
Procentsatsen för ränta på periodiseringsfond ska vara 72 % av statslåneräntan per sista november året före beskattningsåret. Det innebär att statslåneräntan styr räntan för de deklarationer som du gör i årets program.
72 %  av 0,27 blir 0,19 % (avrundat till två decimaler). Observera att för räkenskapsår som påbörjas från 1 januari 2017 finns det en golvränta. Är SLR mindre än 0,5 % ska schablonräntan beräknas på 0,5 % i stället. Det innebär att för räkenskapsår som påbörjas från 1 januari 2017 kommer schablonräntan att bli 0,36 %. Om räkenskapsåret är kortare eller längre än 12 månader ska räntan proportioneras vilket programmet gör automatiskt.

Golvräntan
I år är det flera av beräkningarna som blir påverkade av nya golvräntan då statslåneräntan per 30 november 2016 var väldigt låg. Den fastställdes ju till 0,27 %. Vi har anpassat de beräkningarna till den nya regeln. Negativ räntefördelning, bilförmånsberäkningen samt schablonräntan för periodiseringsfond berörs av detta.

Utdelningsutrymme inkomstår 2018
Vi har låtit beräkningen för utdelningsutrymme 2018 ligga öppen i programmet i oförändrat skick. Vi vet dock att det blir förändringar. Den beräkning som ligger där idag är enligt nuvarande regler.

Diverse
TeamViewer ligger nu med vid installationen av programmet så det ska gå fortare och enklare att starta den när du har kontakt med vår support.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2016.5.102 (2017-04-10)

Tydligare statusuppföljning

Under menyn Basuppgifter och knappen Status kan du tydligt se status för alla dina deklarationer som finns i årets deklarationsmapp/molnet. För dig som sökt Byråanståndet i BL Skatt har vi dessutom lagt in en enkel avstämningsfunktion.

Du kan där klicka på knappen Anstånd sökt men deklaration saknas. Då får du en lista med de deklarationer som du förväntas göra utifrån de klienter du sökt anstånd för, men som ännu saknas i din deklarationsmapp eller i molnet. (Detta förutsätter att du klickat på Registrera datum när du sökte ditt Byråanstånd).

Anstånd sökt datum

Datumet i basuppgifterna för att anstånd har sökts hämtas numera från både BL Klient och BL Skatt eftersom detta kan sökas från båda programmen.

Import av värden från föregående års SRU-filer

Då många av våra nya användare skapar sina deklarationer från BL Byråstöd har vi förbättrat importen av föregående års SRU-filer. Du kan nu vid den importen välja att importera till befintlig deklaration eller att skapa en helt ny. För att få med så mycket basuppgifter som möjligt (för dig som inte använde BL Skatt föregående år) skapar du deklarationen från BL Byråstöd.

Du klickar på ikonen längst ut till höger i BL Byråstöd och då startas BL Skatt av BL Agenten. Där väljer du att skapa Ny deklaration. Sedan går du till Arkiv (runda röda knappen uppe till vänster) och under Import/Export väljer du Import av föregående års SRU-filer.

Diverse

Ungdomar kunde i föregående version få en felaktig deklarationskontroll om att deras räkenskapsår skiljde sig från kalenderår. Den särskilda löneskatten på 6,15 procent ska ej beräknas då underlaget understiger 1 000 kr. Dessutom ska den beräknas på inkomster från T1/T2. Detta har vi nu korrigerat. Vi har lagt in ett fält för vilket skattekontor som är valt så att det går att se efter gjord ansökan. Även en kontroll för om detta har missats har lagts in.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2016.5.101 (2017-03-23)

Förbättringar i den nya funktionen för anståndsansökan

Från föregående version av BL Skatt finns möjlighet att söka byråanstånd. Vi har förbättrat funktionen för detta med följande:

 • Problemet med att lagra klientlistan för anstånd i molnet är nu åtgärdat.
 • Du kan importera dina klienter från BL Byråstöd. Du måste då först ha gjort en export av din klientlista i BL Byråstöd. Så här gör du för att skapa exportfilen:Gå till fliken Klienter, klicka sedan på exportknappen längst ner till vänster i listan. Då skapas en CSV-fil som vanligtvis lägger sig under Nedladdade filer.)
 • Genom att klicka med höger musknapp i klientlistan hittar du några fler funktioner. Se bild.

bild till vnytt nr 1

Importera värdepappersportfölj från annan deklarationsfil

Det finns en ny funktion som innebär att du kan importera transaktioner och innehav från en fil till en annan. Observera att de eventuella transaktioner som finns i den importerande filen kommer att ersättas med dem du importerar.

Tillvägagångssättet är:

 1. Öppna den fil till vilken du vill göra importen
 2. Gå till Värdepappersmodulen och klicka på Portfölj
 3. Klicka på funktionsknappen Import och välj Import transaktioner
 4. Peka ut den fil från vilken du vill göra importen

bild till vnytt nr 2

Observera att du inte kan använda funktionen om den fil du vill importera från ligger i molnet.

Du måste då först kopiera den exporterande filen från molnet till en lokal plats.

Detta gör du genom att använda funktionen Kopiera fil(er) från molnet. Den hittar du under Arkiv/Hantera molndokument.

Export av bilagor till INK1 (via e-tjänsten)

När du står i en deklaration kan du exportera bilagor till Skatteverkets E-tjänst. Gå till Arkiv och välj Import/Export sedan Export av bilagor till INK1 (e-tjänst).

Egenavgifter för födda 1990

Deklaranter födda 1990 räknas inte som ungdomar och ska därför inte heller ha sänkta egenavgifter under perioden jan-maj 2016. Detta har vi rättat.

Diverse

Vi har korrigerat så att de som sålt sin fastighet efter 20 juni och som enligt de gamla reglerna inte skulle ha kunnat få något uppskov nu ändå kan begära det enligt de nya uppskovsreglerna. Utskrift av skatteberäkningen för personer som debiteras med den särskilda löneskatten på 6,15 procent kunde i tidigare version felaktigt visa någon krona av den särskilda löneskatten på raden för särskild löneskatt på pensionskostnader. De avsnitt i Deklarationsteknik som nås från respektive blankett är nu uppdaterade.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2016.4.101 (2017-03-02)

Anstånd med inlämning av deklaration

Vi har byggt en funktion så att du kan söka individuellt anstånd på blankett 2600 direkt här i BL Skatt. Behöver du söka Anstånd enligt tidsplan på blankett 2604 (Byråanstånd) går det att göra från denna version om du har proffsversionen av BL Skatt (eller BL Skatt Företag 20).

Nya regler gör att du kan få byråanstånd som längst till 15 maj om du har för avsikt att lämna någon bilaga på papper eller om du söker byråanståndet via blankett. Om en byrå lämnar huvudblankett 1 på papper men alla bilagor (närings-, kapital- och tjänsteblanketter) på fil får byrån anstånd med 75 procent av deklarationerna till 30 maj och de resterande 25 procenten ska vara inlämnade/inskickade 15 juni. En byrå som lämnar även huvudblanketten elektroniskt får anstånd med hela sin kundstock till 15 juni.

Du når anståndsblanketterna under menyn Basuppgifter.

Det individuella anståndet söker du i respektive persons deklaration. Byråanståndet görs lämpligen utan att du öppnat någon specifik deklaration. Klientlistan för byråanstånd sparas i en lista som hamnar bland dina deklarationer, antingen i molnet eller i den mapp som du har lokalt eller på din server.

I denna version kan du skapa din anståndslista från tidigare års och årets deklarationer. Du kan även lägga upp nya klienter här. I senare version kommer du även att kunna hämta in dina klienter från vårt nya BL Byråstöd. I nedanstående lista förbereder du vilka kliener du vill söka anstånd för.

bild till vnytt nr 3

Du kan göra urval i klientlistan för byråanstånd på

 • Handläggare
 • Status
 • Anstånd (redan sökt, ej sökt)

Se till att du har fyllt i Byråuppgifter, valt vilket skattekontor som ska ta emot din byråanståndsansökan samt fyllt i Medieleverantör (samma som när deklarationer skickas på fil).

Endast en handläggare åt gången kan vara inne och redigera i anståndslistan. När du har markerat alla du vill söka anstånd för skapar du din ansökan. Ifrån blankett 2604 kan du sedan skapa din exportfil till Skatteverket.

Klicka på knappen ”Kopiera sökväg” för att kopiera sökväg då exportfilen skapats. När du sedan loggat in på Skatteverkets sida för att exportera dina SRU-filer kan du klistra in sökvägen till din anståndsansökan och då slipper du bläddra dig fram till den.

Sedan du skickat din ansökan till Skatteverket bör du registrera datum att ansökan är gjord. Denna funktion kan ta lite tid. Detta bör göras utifall att du i ett senare skede upptäcker att du missat några deklaranter och behöver göra en tilläggsansökan. Då ska inte de personer som du redan sökt för vara med.

Hårdare leveransplan om anståndet eller bilagor lämnas på papper

Nya regler gör att du kan få byråanstånd som längst till 15 maj om du har för avsikt att lämna någon bilaga på papper eller om du söker byråanståndet via blankett. Om en byrå lämnar huvudblankett 1 på papper men alla bilagor (närings-, kapital- och tjänsteblanketter) på fil får byrån anstånd med
75 procent av deklarationerna till 30 maj och de resterande 25 procenten ska vara inlämnade/inskickade 15 juni. En byrå som lämnar även huvudblanketten elektroniskt får anstånd med hela sin kundstock till 15 juni.

Anståndet finns även kvar i BL Klient

För dig som redan arbetar med BL Klient kan du även söka Byråanståndet därifrån i år. BL Klient kommer med tiden att fasas ut. Vi rekommenderar därför alla våra nya kunder att använda anståndsansökan i BL Skatt.

Nya utgåvor av en rad övriga blanketter

4311 Ansökan – Anstånd med betalning av skatt
4303 Ansökan – Jämkning (Ändring av preliminär A-skatt), arbete utomlands
4639 Ändringsanmälan
4620 Företagsregistrering
4809 Ansökan e-tjänster – Deklarationsombud

Deklarationsteknik

Nu finns nya utgåvan av boken Deklarationsteknik inlagd i programmet. Den ger dig god hjälp när du ska deklarera. Du når respektive blanketts kapitel via funktionsknappar på de olika skatteverksblanketterna. Står du exempelvis på blankett K10 och klickar på funktionsknappen för Deklarationsteknik kommer du direkt till K10-kapitlet i boken.

Vill du söka i hela boken når du den i snabbstarten längst ut till vänster eller under menyn Hjälp.

Diverse

Vi har korrigerat beräkningen på blankett K12 så att korrekt kvotering sker. Aktielistan är inlagd med deklarationsvärdena per 2016-12-31 samt utdelningar under 2016. Vi har även lagt in några blanketter som rör avräkning av utländsk skatt.
2703 Avräkning av utländsk skatt – Privatpersoner fr.o.m. inkomstår 2016
2705 Anmälan – Nedsättning av utländsk skatt

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2016.3.102 (2017-01-25)

Anpassningar för BL Byråstöd

Vi har nu gjort anpassningar så att du som använder BL Byråstöd kan få över dina statusuppdateringar automatiskt. Du måste ha öppnat eller skapat deklarationen från BL Byråstöd en gång för att koppla deklarationen med din klient i byråstödet. (Det går också att kopiera programnyckeln från byråstödets klientkort in på respektive klient i BL Skatt 2016 men det är mer omständligt). Inom kort kommer även en egen vy/flik för Inkomstdeklarationer i BL Byråstöd.

För att det installerade BL Skatt ska kunna kommunicera med ett webbaserat program krävs att du har installerat BL Agent. Har du inte installerat den kan du hämta den när du loggat in i BL Byråstöd. Klicka på kugghjulet uppe till höger och gå till fliken Systemuppgifter. Där finns länken till BL Agent.

Konvertera alla deklarationer

Numera kan du även konvertera alla dina deklarationer om du hade dem i molnet föregående år och vill ha över dem till molnlagringen i år också. När du är inloggad går du till Öppna från föregående år (finns till vänster på snabbstarten eller under röda runda knappen för Arkiv).

Nybilsprislistan 2017

Nu är nybilsprislistan uppdaterad med 2017 års modeller. Du når vår bilaga för bilförmånsberäkning enklast under menyn Beräkningar och Bil. Beräkningen för 2017 års bilförmånsvärde har också ändrats. Den del av förmånsvärdet som är räntebaserat utgår från statslåneräntan, dock finns från 2017 en lägsta gräns för hur låg räntan kan vara. Om SLR är mindre än 0,5 % beräknas räntedelen med 0,5 %.

Avdragsboken 2017

Den nya utgåvan av Avdragsboken finns nu i programmet. Du når den från Snabbstart till vänster eller under menyn Hjälp och eBöcker. Boken är ett perfekt avdragslexikon inför deklarationsarbetet. Här hittar du alla upptänkliga skatteavdrag i bokstavsordning. Allt förklarat på ett begripligt sätt och med många praktiska exempel och tips. Totalt innehåller boken fler än 750 sökord!

Övrigt

Bilaga BLS är nu korrigerad så det värde som inte fördes över från sidan 2 till sidan 1 i föregående version numera förs över. Vi har i Skatteberäkningen korrigerat beräkningen av intäktsräntan för juridiska personer. Nu kan du fylla i större belopp på 3SU för deklarationsperiod 1-3 i fälten för fastighet på sidan 1

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2016.3.101 (2016-12-20)

Korrigering krysset för passiv näringsinkomst

Om du i föregående version (2016.2.101) öppnade en deklarationsfil som var skapad före 2015 kunde den i år få ett kryss för passiv näringsinkomst. Har du påbörjat en sådan deklaration kan du behöva ändra detta manuellt.

Skatteberäkningen för inkomstår 2017

Vi har lagt in de beslutade ändringar som rör skatteberäkningen för nästa år, dvs. för
inkomstår 2017. Vi har även uppdaterat andra fastställda belopp och procentsatser.

 • Brytpunkterna för dem som är yngre än 65 år är 452 100 kr samt 651 700 kr.
 • Brytpunkterna för dem som fyllt 65 år är 478 100 kr samt 670 600 kr.
 • Grundavdragsberäkningen är förändrad, fastställd och inlagd i programmet.
 • Gränsen för reseavdrag är höjd från 10 000 kr till 11 000 kr.
 • De nya kommunalskattesatserna är fastställda för inkomstår 2017. Läs mer nedan.

Kommunalskattesatserna för 2017

Nu är alla kommunalskatter för inkomstår 2017 fastställda. Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift från och med år 2017. Den nya avgiften, som uppgår till 0,246 %, kommer att gälla för alla som är folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. I Stockholm och Tranås är kommunen huvudman för begravningsverksamheten. Därför har invånarna i dessa kommuner en begravningsavgift som skiljer sig från den nya enhetliga avgiften. Den genomsnittliga begravningsavgiften för hela landet blir 0,23 %. Genomsnittlig kommunalskatt har höjts från 32.10 kr till 32.12 kr för 2017.

Blankett K5 och K6

Efter beslut i riksdagen då förslaget om ändrade uppskovsregler vid försäljning av privatbostad klubbades har nu även blanketterna K5 och K6 fastställts.

Nya utgåvor under Preliminär ink.dekl.

Några av blanketterna under menyn Preliminär ink.dekl. har nya utgåvor med mindre ändringar.

4302 Jämkning (ändring av preliminär A-skatt)
4313 Preliminär inkomstdeklaration 2
4314 Preliminär inkomstdeklaration 1
4350 Ansökan särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Statslåneräntan per 30 november

Om du vill beräkna ditt exakta utdelningsutrymme för inkomstår 2017 kan du nu göra det eftersom statslåneräntan är fastställd till 0,27 % per 30 november 2016.

Möjlighet att skapa SRU-fil även på P4

Nu kan du skapa SRU-filer för filöverföring till Skatteverkets hemsida även för inlämningsperiod 4. Det är bokslut som avslutas september-december 2016 samt för inkomstdeklaration INK1. Skatteverket öppnar tjänsten för mottagning 8 januari 2017.

Övrigt

Vi har uppdaterat ränteberäkningen i skatteberäkningen för Inkomstdeklaration 1. Ingen intäktsränta på överskjutande belopp på skattekonto kommer att beräknas från och med 1 januari 2017 då basräntan är under 1,25 %.

Vi har korrigerat det GetXfield-fel som kunde inträffa för dem som i en tidigare version tagit bort blankett K10 och som öppnade deklarationen i föregående version.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2016.2.101 (2016-11-28)

Blanketter inlämningsperiod P4

Nu är nästan alla blanketter som avser inlämningsperiod 4 fastställda. Det gäller alltså juridiska personer med räkenskapsår som avslutas under september-december 2016. Även de blanketter som tillhör Inkomstdeklaration 1 är uppdaterade. Observera att blankett K5 och K6 bara är utkast än så länge, läs mer nedan.

Inkomstdeklaration 1

Förändringarna på blankett INK1 beror på de regeländringar som gjordes till inkomstår 2016. Inget fält för skattereduktion gåva finns längre. Avdraget för förvaltningsutgifter över 1 000 kr i inkomstslaget kapital är också borta. Dessutom har man delat upp skattereduktionerna för Rot och Rut i två olika fält som förtrycks. Detta beror på att avdrag för Rot numera ger skattereduktion med max 30 % på arbetskostnaden upp till 50 000 kr. Rut ger 50 % upp till 25 000 kr för dig under 65 år och upp till 50 000 kr för dig som är pensionär.

Blankett K5 och K6 är bara utkast

K5 och K6 är inlagda med de utkast som Skatteverket har på dessa blanketter. De kommer att fastställas så fort beslutet om ändrade regler är fattat. Beslutet om förändringen av uppskovsbelopp vid försäljningar från 2016-06-21 tas under december månad. Dessa regler innebär att takbeloppet försvinner och dessutom kan man beräkna slutligt uppskov efter en ny kvoteringsregel som finns längst ner på sidan 2 avsnitt D. Eftersom de nya reglerna är föreslagna att gälla försäljningar från 2016-06-21 är det viktigt att du skriver in rätt försäljningsdatum.

Blankett K12

Denna blankett är omgjord p.g.a. att lättnadsreglerna är borta. Försäljning av oäkta bostadsrätt (redovisas på sidan 2) har fått fler fält och liknar numera blankett K6. Om uppskov ska sökas måste blankett K6 användas som bilaga. Ingen överföring görs mellan dessa blanketter utan du måste flytta beloppen manuellt.

Övrigt

Nya deklarationskontroller är inlagda. Bland annat har vi lagt in en varning om det nettotillskott/nettouttag som är upptaget i bokföringen i ett handelsbolag (R4 punkt 2.19) stämmer överens med det belopp som är upptaget på blankett 4DU.

Kontrolluppgifterna

De senaste utgåvorna av kontrolluppgiftsblanketterna för inkomstår 2016 är inlagda. Dessa kan bara användas för utskrift. Skatteverket föredrar att få kontrolluppgifterna elektroniskt.

Skatteberäkningen för inkomstår 2017

Vi har lagt in en del av de ändringar som är fastställda för inkomstår 2017, exempelvis är gränsen för reseavdrag höjd till 11 000 kr.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2016.1.102 (2016-09-29)

I denna version har vi automatiserat hämtningen av nya versioner ytterligare

När programmet startas får man ett meddelande om att en nyare version finns. Genom att klicka sig vidare via meddelandet så kan man få den nya versionen installerad utan att behöva gå till vår hemsida.

SRU-markeringen för blankett R2 fylldes inte alltid i

Vi har uppmärksammats på att några av våra kunder inte fick med blankett R2 vid export via filöverföring till Skatteverket i förra årets program, BL Skatt beskattningsår 2015 fr.o.m. version 2015.5.101. Det gäller främst dem som i BL Bokslut använt sig av den nya funktionen för att exportera K2-årsredovisningen direkt till BL Skatt (avser endast P4-boksluten). SRU-markeringen (se bild nedan) att blankett R2 skulle exporteras via SRU (filöverföring) fylldes inte i.

bild till vnytt nr 4

På din kvittens från Skatteverket ser du om blankett INK2R fanns med. Om inte, bör du exportera om din deklaration och skicka in den till Skatteverket via filöverföring på nytt. Vi har åtgärdat detta så att SRU-markeringen alltid är ifylld i utgångsläget.

NE skapas upp i vissa fall

När du öppnade din deklaration från föregående år kunde du i vissa fall felaktigt få med en blankett NE. Du fick då korrigera detta genom att ta bort blanketten. Nu har vi ändrat så att det endast skapas en NE-blankett i de fall när det ska finnas en.

65 år vid beskattningsårets ingång

I den första versionen var inte året framflyttat för dem som är 65 år vid beskattningsårets ingång. Det är nu justerat så att rätt skatter beräknas fullt ut även för denna årskull.

Lönekravsberäkning på K10 sidan 4

Spärrlönen som är 557 760 kr (korrekt angiven på sidan 4) har tidigare beräknats utifrån 10 ibb. I denna version har vi ändrat bakgrundsberäkningen till 9,6 ibb eftersom denna regeländring gäller fr.o.m. löneåret 2015, inkomståret 2016.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2016.1.101 (2016-05-24)

Denna version är avsedd för deklarationer för beskattningsår som avslutas under 2016

I och med den nya Skatteförfarandelagen (SFL) ska juridiska personer deklarera senast sex månader efter beskattningsårets slut. (Alternativt sju månader efter beskattningsårets slut om alla uppgifter lämnas via filöverföring och elektroniskt.) Med elektroniskt avses även att huvudblanketten måste lämnas via e-legitimation. Observera att den INTE följer med i filöverföringen utan du måste logga in och fylla i den på Skatteverkets hemsida.

Se nedanstående förteckning för inlämningsdag.

Tabell till vnytt nr 5

Deklarationsklar version för P1, P2 och P3

Denna version är klar när det gäller deklarationer för juridiska personer med bokslut till och med augusti 2016. Här finns blanketterna färdiga för utskrift och för export via SRU till Skatteverkets filöverföringstjänst. Helt färdiga blanketter för P1-P3 är:

INK2, 2S, R2, INK3, 3S, R3, 3SU, 3K, INK4, 4S, R4, 4DU, N3B, N4, N7 och N8.

För INK1 med tillhörande blanketter är det förra årets utgåvor med en del överstrykningar som ligger i programmet, men de är uppdaterade med alla kända regeländringar.

Öppna föregående år

I denna version är funktionen för konvertering av alla deklarationer från föregående år stängd. Vi vill veta lite mer om hur blanketterna för främst fysiska personer kommer att se ut innan vi aktiverar den så att inga viktiga uppgifter missas.

Inställningar

När du installerar BL Skatt Besk 2016 hämtar programmet tillämpliga inställningar från föregående års BL Skatt. Du kan sedan justera och kontrollera dessa under knappen längst upp till vänster för Inställningar.

Egenavgifter för ungdomar

För inkomstår 2016 är det två olika beräkningar som avser egenavgifter för ungdomar. Januari – maj 2016 gäller en något lägre avgift. Från juni är det full avgift. Då finns också möjlighet att få nedsättning med 7,5 %.

Brytpunkter och gränsen för deklarationsplikt

Gränsen för deklarationsplikt 2016 går vid 18 739 kr (0,423 prisbasbelopp). Vill du inte bli debiterad pensionsavgift ska du hålla dig under detta belopp. Brytpunkt 1 är 443 200 kr och brytpunkt 2 är 638 800 kr (för pensionärer som har högre grundavdrag är brytpunkterna 469 300 kr resp. 657 500 kr). Den nedre skiktgränsen för 2016 är 430 200 kr och den övre 625 800 kr. Den genomsnittliga kommunalskatten för 2016 är 32,10 %. Grundavdraget vid låga löner för 2016 är 18 800 kr och högsta är 34 200 kr. Lägsta grundavdraget är 13 000 kr vid högre löner.

Procentsatsen för ränta på periodiseringsfond

Procentsatsen för ränta på periodiseringsfond ska vara 72 % av statslåneräntan per sista november året före beskattningsåret. Det innebär att statslåneräntan styr räntan för de deklarationer som du gör i årets program. 72 % av 0,65 blir 0,47 % (avrundat till två decimaler). Om räkenskapsåret är kortare eller längre än 12 månader ska räntan proportioneras vilket programmet gör automatiskt.

Avdrag för pensionskostnad

Avdrag för pensionskostnad i tjänst är borttaget med ett undantag. Du som helt saknar pensionsrätt i anställning, dvs. bara har rätt till allmän pension enligt lag, får göra avdrag med 35 % av anställningsinkomsten.